Základní typy barevných linek

  1. Zelené číslo - je číslo začínající na 800, volání na takovou linku je pro volajícího bezplatné. Náklady na volání platí volaný.
  2. Modré číslo - je číslo začínající na 810, 844, náklady na volání jsou rovnoměrně rozděleny mezi oba účastníky.
  3. Bílé číslo - je číslo začínající na 840, 848, náklady na volání platí pouze volající.
  4. Duhové číslo - je číslo začínající na 900, 906, 908, 909 - náklady na volání platí volající a zároveň je volanému vyplácená provize. Cena hovoru je podle následujícího vzorce 90X ABX XXX, AB značí konečnou cenu za minutu pro volajícího. Pokud bude voláno na číslo 900 160 000, bude volajícího hovor stát 16,- a Vy z provize získáte 7.90,-

Ceník služby

Typ čísla Zřízení služby Měsíční paušál Cena příchozího volání z pevné sítě Cena příchozího volání z mobilní sítě
Zelené 1 990,- 290,- 1,-/min. 3.90,-/min.
Modré 1 990,- 290,- 0.90,-/min. 0.90,-/min.
Bílé 1 990,- 390,- 0,-/min. 0,-/min.
Duhové 5 990,- 4 500,- 0,-/min. 0,-/min.

Provize z barevného čísla

Cena hovoru Provize
16,- 7.90,-
20,- 9.20,-
50,- 25.00,-
60,- 32.00,-
70,- 37.00,-
95,- 55.00,-

Ceny bez DPH platné od 1. 1. 2017